RREGJISTRI I NJOHJES SE MIRATIMIT TE TIPIT TE INSTRUMENTAVE MATES LIGJERISHT TE KONTROLLUAR TE LESHUAR NGA DPM

RREGJISTRI I NJOHJES SE MIRATIMIT TE TIPIT TE INSTRUMENTAVE MATES LIGJERISHT TE KONTROLLUAR TE LESHUAR NGA DPM