Pjesmarje per here te pare e specialisteve te DPM-se ne Projekte kerkimore-shkencore ne fushen e metrologjise.