WMD_2016_EN_A4 (1)

About Us

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë është një institucion publik dhe i specializuar që zotëron aftësitë dhe ekspertizën e nevojshme për t'u përdorur si një referencë për të gjitha gjurmueshmërinë e matjeve në Shqipëri.

Quality Management

Qëllimi i politikës së cilësisë së DPM është krijimi, koordinimi dhe menaxhimi i Sistemit Kombëtar të Metrologjisë në Republikën e Shqipërisë.

Rreth Nesh

 

imkkkDrejtoria e Pergjithshme e Metrologjise ka implementuar sistemin e menaxhimit te cilesise ne perputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006

Sherbimet

  • Laboratori i mases
  • Laboratori i forces dhe fortesise
  • Laboratori i presionit
  • Laboratori i matjeve te temperatures
  • Laboratori i lageshtires
  • Laboratori i madhesive elektrike
  • Laboratori i volumeve

Partneret

downloadoiml copy oiml download imeko