Aktivitet Trajnues me temë: “Përcaktimi i pasigurisë në matje sipas metodës GUM”