WMD_2016_EN_A4 (1)

Reth Nesh

Drejtoria e Pergjithshme...

Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise eshte institucion i specializuar qe zotëron aftësi dhe ekspertizën e nevojshme për t’u përdorur si referencë për të gjitha transmetueshmëritë e matjeve në Shqipëri.

Menaxhimi i Cilesise

Objektivi i politikës së cilësisë...

Objektivi i politikës së cilësisë të DPM është krijimi, koordinimi dhe menaxhimi i sistemit Kombëtar të Metrologjisë në Republikën e Shqipërisë. Që prej vitit 2008, DPM ka implementura sistemin e menaxhimit të cilësisë në përputhje me SSH ISO/IEC 17025:2005 “Kërkesat për kompetencën teknike të laboratorëve të kalibrimit dhe testimit.

Rreth Nesh

 

imkkkDrejtoria e Pergjithshme e Metrologjise ka implementuar sistemin e menaxhimit te cilesise ne perputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006

Sherbimet

  • Laboratori i mases
  • Laboratori i forces dhe fortesise
  • Laboratori i presionit
  • Laboratori i matjeve te temperatures
  • Laboratori i lageshtires
  • Laboratori i madhesive elektrike
  • Laboratori i volumeve

Partneret

downloadoiml copy oiml download imeko